Hem

Välkommen till Sekulär Buddhisms hemsida. Här presenteras en form av Buddhism som är en naturlig pragmatisk tolkning av Buddhas lära anpassad till vårt samhälle här och nu.

Sekulär buddhism tar intryck från det bästa av alla traditioner av buddhism och har stor respekt för alla stora mästare – döda som levande. Dock vill sekulära buddhister ha friheten att tänka själva och välja ut det de tycker är viktigt att inkludera i en lära som är lämpad för människan som lever i denna tidsålder där vetenskapen är en stor del av vad som formar den allmänna världsbilden.

En viktig del i sekulär buddhism är att gå tillbaka till den historiska Siddhartha Gautama (Buddha) och undersöka de specifika budskapen som fanns i hans lära. De som praktiserar sekulär Buddhism försöker sedan skilja det ifrån vad som var den allmänna världsuppfattningen i Indien under tiden då Buddha levde för 2500 år sedan. Detta innebär att en del koncept som ofta figurerar inom buddhistiska traditioner inte inkluderas inom den sekulära dharman. Det gäller exempelvis doktriner som återfödelse och karma mellan två liv.

Sekulär buddhism är en ny och växande rörelse och vill du vara en del av den så är detta platsen för dig. Än så länge kan det vara svårt att hitta en grupp i staden där man bor som man kan praktisera sekulär buddhism med och därför är det tänkt att denna sida ska fylla den rollen så länge. Här ska man kunna finna tips och inspiration för en sekulär buddhistisk prakik, och en sangha av personer att diskutera detta med. Förhoppningsvis ska man här även kunna hitta andra intresserade i sin stad. Samtidigt kan man självklart praktisera och medverka inom olika buddhistiska traditioner som redan finns tillgängliga där man bor.